PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
Welkom Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Lux Mundi van Lexmond en Hei- en Boeicop. Lux Mundi wil een thuis zijn voor mensen die willen zoeken naar Gods liefde voor hun leven, die de weg van Jezus Christus willen gaan, en die met en voor elkaar willen samenleven.

Op de homepage én onder 'Communicatie & Contact' tref je actuele berichten uit de gemeente. 

 
Online kerk zijn...

Online kerk zijn...

Wat kan een wereld in een tijdsbestek van een aantal weken veranderen.... Zorgen om de gezondheid van onszelf en die van anderen. Zorgen om grote economische onzekerheden en zorgen of ons dagelijks leven, zoals we dat kenden, wel weer terugkomt. Wat zouden we elkaar als gemeente graag ontmoeten in ons kerkelijk centrum om ons te laten bemoedigen door de boodschap van het Evangelie en onze zorgen te delen of van ons af te zingen, begeleid door prachtig orgelspel.

Fysiek elkaar ontmoeten zit er voorlopig niet in, wel gaan we vanaf 22 maart elke zondagmorgen om 9.30 uur een online kerkdienst verzorgen. Op deze manier willen we Gods woord van liefde en genade blijvend laten spreken en zoveel mogelijk met elkaar beleven. 

De orde van dienst voor zondagmorgen 5 april 2020 vindt u hier.  
De link naar de kerkwebradio om de dienst mee te luisteren vindt u hier.
De link naar het Youtube-kanaal van Lux Mundi om de dienst te bekijken vindt u hier.

Ons kerkgebouw is gesloten, de zondagse diensten alleen nog online te beluisteren en te zien, elkaar fysiek ontmoeten is niet mogelijk. Maar hoe gaat het eigenlijk met u, met jou? Wat doe je, wat houd je op de been? Waar heb je steun aan?

Om met elkaar verbonden te blijven, delen we elke doordeweekse avond om 19.00 een filmpje, een vlog een mooi lied of een gebed op
Facebook. Gemaakt door u en door jou. Neem gerust een kijkje. Het is niet nodig om lid te zijn of te worden van Facebook om de pagina te bereiken.


We hopen en bidden met en voor elkaar dat we deze crisis snel te boven komen en dat we elkaar spoedig kunnen ontmoeten in Lux Mundi!

Namens de kerkenraad,

Teun-Jan den Besten

 
Kruisverhalen Kruisverhalen

De Stille Week staat voor de deur. Een week waarin we toeleven naar Pasen. Intens stilstaan bij het lijden van Jezus, en het lijden in deze wereld. We leven toe naar het feest van de opstanding, maar niet zonder stil te staan aan de voet van het kruis. Jezus stierf aan een kruis, maar overwon de dood. In het christendom symboliseert het kruis die overwinning van Jezus over de dood. De commissie Stille Week vraagt u om na te denken wat het kruis voor u betekent.


Heeft u misschien een kruis hangen aan de muur in uw woning? Aan een ketting om uw hals? Of aan de spiegel in uw auto? Ooit gekocht of gekregen? Hoort er een verhaal bij? Welke betekenis heeft het voor u? Wij horen het graag van u. En wij willen graag deze verhalen met elkaar delen, ter onderlinge bemoediging. Ons doel is een galerij op onze website, om zo de betekenis van Pasen, verhalen van lijden en hoop – zeker in deze tijd van afstand – dichter bij elkaar te brengen.

Doet u mee? U mag natuurlijk ook zelf een kruis schilderen, timmeren, beeldhouwen…knutselen met de kinderen.
Stuur uw digitale foto van het kruis, uw naam en uw korte beschrijving (maximaal 100 woorden) naar . U mag in plaats van uitgeschreven tekst ook een minuutje video of gesproken tekst opnemen.

Graag uiterlijk a.s. zondag! We hopen op veel reacties en … u hoeft geen lid van Lux Mundi te zijn om hieraan mee te doen, vraag gerust ook uw buren of bekenden. Tot slot: wilt u in het kader van AVG expliciet bij uw reactie vermelden dat u het goed vindt dat uw bijdrage met uw naam wordt gepubliceerd? Alvast dank!

Commissie Stille Week
 
Zorgen voor onze naaste in tijden van Corona…

Zorgen voor onze naaste in tijden van Corona…
Namens de de Hervormde Gemeente Lexmond en Protestantse Gemeente Lux Mundi: #NietAlleen & #Belmaatje

Als we zeggen dat het moeilijke tijden zijn dan is dat niets teveel gezegd. Het Coronavirus woedt overal en we weten niet wat ons nog te wachten staat. Op een ieder van ons komt veel af. Voor ouderen en alleenstaanden valt er veel contact weg. Voor gezinnen met kinderen is het juist zoeken om de hele week met elkaar alles te doen en het vol te houden. De vraag is dan ook: Wat kunnen we als gezamenlijke kerken van Lexmond betekenen voor onze naaste. We willen graag, waar nodig en waar mogelijk, praktische hulp geven.

Hoe kun je helpen?

Allereerst: alle hulp die geboden wordt moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Dat beperkt ons in de mogelijkheden. Maar je kunt wel een luisterend oor bieden aan eenzame mensen.
We verzamelen alle mensen die willen helpen in een groepsmail of Whatsapp-groep. Wanneer er hulpvragen binnen komen worden deze (anoniem) door de beheerder gedeeld. Hulpbieders kunnen dan reageren op het gene wat hun past. Zo ziet iedereen gelijk dat de hulpvraag opgepakt is. De beheerder zal dan contact met je opnemen voor de praktische uitvoering. Dus geef je op, laat dit breed gedragen worden, want zonder jullie hulp lukt dit niet. Meld je svp via mail bij en geef aan welke hulp je kunt bieden.

Hoe kunt u hulp vragen?

Wilt u graag met iemand spreken?
Bijvoorbeeld omdat u eenzaam bent. Dan kunt via een mail naar contact zoeken. We bellen u dan spoedig terug. Als u geen internet heeft dan kunt u tussen 18.30 en 19 uur bellen met 0347-751933

Wilt u praktische hulp?
Als u hulp in praktische zin nodig hebt kunt u dat kenbaar maken via de website: www.nietalleen.nl
De diaconieën zullen hulpvragen via nietalleen.nl verdelen. We moeten wel eerlijk zeggen dat alle hulp die geboden wordt moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Dat maakt de mogelijkheden steeds beperkter.

Tot slot

Het kan overigens best zo zijn dat u hulp wil vragen, maar tegelijkertijd ook wat wil bieden.
We noemen maar wat: ouderen kunnen ook elkaar willen bellen, maar ze weten niet wie er behoefte aan heeft. 

We weten dat veel mensen ‘individueel’ omkijken naar buren, bekenden en familie. Dat moet vooral zo blijven. Maar het kan ook voorkomen dat die hulp er even niet is. Daarom is er dit initiatief om elkaar tot hand en voet te zijn.

We vragen ook dat u oren en ogen goed de kost geeft als het gaat om kwetsbaren en ouderen in ons dorp. Denk aan hen door middel van een kaartje en/of aandacht. Hebben ze hulp nodig en kun je hen zelf niet helpen? Deel dit dan via de mail of appgroep.


 
 
Zondagavondprogramma 2020 Zondagavondprogramma 2020

Het Zondagavondprogramma van Lux Mundi krijgt inmiddels een zekere bekendheid. Een zekere waardering ook, zowel in Lexmond als in de regio. Ook in 2020 is er weer een gevarieerd programma van vieringen, Met opnieuw een mix van vaste onderdelen en nieuwe elementen. We zien weer uit naar de ‘vaste‘ onderdelen: Schuif maar aan … en het Avondgebed. Ook de Kliederkerk is er weer. Met daarnaast dit voorjaar een bijzondere Matthäus-Passion viering op Palmzondag, en wat te denken van een Quiz Night at Church.

Graag ook uw aandacht voor de meer traditionele vieringen. Met dit keer een prachtig drieluik van leerdiensten over het thema Profetie.

Zondagavonden in Lux Mundi. Welkom voor alle Lexmonders en gasten uit de regio! Klik hier voor het programmaboekje.


 
Beleidsplan - Over grondtonen en vruchten

Beleidsplan - Over grondtonen en vruchten
Beleidsplan 2017 - 2022
 
Eind 2015 heeft de kerkenraad een aantal gemeenteleden gevraagd om een nieuw beleidsplan op te stellen voor Lux Mundi.
 
Naast het goede gebruik om dat eens in de vier jaar te doen was er dit keer een extra reden. De landelijke Protestantse Kerk heeft twee jaar geleden het initiatief genomen dit keer weer eens echt terug te keren naar de bronnen van ons geloof en van het bestaan van de kerk. ‘Back to the basics’ was het motto. Daarom heeft onze beleidscommissie in de maanden voor de zomer een aantal keren mooie en intensieve gesprekken gevoerd over wat ons ten diepste raakt. Over de grondtonen van ons geloof en over wat ons als geloofsgemeenschap aan elkaar verbindt. Ook over de open verbinding tussen de wereld om ons heen en onze gemeente als geloofs- en sociale gemeenschap maar ook over veelkleurigheid, onderlinge zorg en inwijding in het geloofsmysterie.
 
Onze toenmalige predikant ds. Willem Roskam heeft in korte, toegankelijke teksten onze gesprekken op een mooie wijze samengevat. Het eindresultaat bestaat uit vijf delen. Het eerste gaat over de grondtonen van het geloof. Daarna volgen vier delen over pastoraat en onderlinge zorg, over diaconale en missionaire kerk-zijn, over liturgie en eredienst en over diversiteit in de gemeente.
 
Tijdens haar bezinningsdag begin oktober 2016 heeft de kerkenraad het beleidsdocument besproken en daarna door de gemeente tijdens vier bijeenkomsten in het najaar. Dat heeft geresulteerd in de definitieve versie van het beleidsdocument.
Het eindresultaat is medio april 2017 aan de gemeente gepresenteerd, tijdens en na afloop van een bijzondere dienst op zondag. Het beleidsdocument is te lezen en is hier beschikbaar. 

Heeft u het document gelezen en wilt u een reactie hierop geven, stuur dan een berichtje naar de kerkenraad:

De Kerkenraad
 
SchuldHulpMaatje in Lexmond

SchuldHulpMaatje in Lexmond
Vrijwilligers op de bres voor mensen met schulden
 
SchuldHulpMaatje is geboren uit nood. Een aantal jaar geleden ging het project van start op initiatief van de gezamenlijke kerken in Nederland. Het is hun antwoord op de toenemende schuldenproblematiek, waarmee zij worden geconfronteerd. Een eenmalige gift is niet de oplossing voor structurele financiële problemen. Ondersteuning van een goed opgeleid maatje is dat wel. Bovendien heeft een maatje ook tijd om naar iemands persoonlijke verhaal te luisteren. Een geweldige opluchting wanneer je tot over de oren in de problemen zit. Want schulden staan zelden op zichzelf en geven bovendien een enorme stress.

Een SchuldHulpMaatje nodig? Klik hier.
Een SchuldHulpMaatje worden? Klik hier.
Meer weten over SchuldHulpMaatje in Lexmond? Klik hier.
 
lees meer »
 
Nieuwsgierig naar het ontstaan van Protestantse Gemeente Lexmond? Nieuwsgierig naar het ontstaan van Protestantse Gemeente Lexmond?
Links in het uitklapmenu tref je het hoofdstuk 'Historie' aan. Klik hiernaast of hier om meer informatie te krijgen over het ontstaan van Protestantse Gemeente Lexmond. Recent is de informatie uitgebreid en up to date gemaakt.
 
Kletsklapper met LEV Kletsklapper met LEV
Sinds september 2014 is De Kletsklapper en sinds maart 2019 LEV in omloop in Lexmond én ver daarbuiten! Heb je interesse?      
Of kijk op http://www.facebook.com/kletsklapper of op  https://www.metlev.eu/ .
 
 

Moderamen
datum en tijdstip 07-04-2020 om 19:30
meer details

Witte Donderdag, ds. J. Plante, Maarn
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:00
meer details

Goede Vrijdag, dr. C.M.A. Korpel, Zeist
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
meer details

Stille Zaterdag, Mw. G. Bijl, Noordeloos
datum en tijdstip 11-04-2020 om 22:00
meer details

 
Lux Mundi op Twitter
 
Opmerkingen over deze website?
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.