PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
Welkom Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Lux Mundi van Lexmond en Hei- en Boeicop. Lux Mundi wil een thuis zijn voor mensen die willen zoeken naar Gods liefde voor hun leven, die de weg van Jezus Christus willen gaan, en die met en voor elkaar willen samenleven.

Op de homepage én onder 'Communicatie & Contact' tref je actuele berichten uit de gemeente. 

 
Kerk zijn ten tijde van COVID-19...

Kerk zijn ten tijde van COVID-19...

Wat kan een wereld in een tijdsbestek van een aantal maanden veranderen.... Zorgen om de gezondheid van onszelf en die van anderen. Zorgen om grote economische onzekerheden en zorgen of ons dagelijks leven, zoals we dat kenden, wel weer terugkomt. Wat zouden we elkaar als gemeente graag ontmoeten in ons kerkelijk centrum om ons te laten bemoedigen door de boodschap van het Evangelie en onze zorgen te delen of van ons af te zingen, begeleid door prachtig orgelspel.

Aanscherping van de Coronamaatregelen - 15 januari 2021

Na de toespraak van premier Rutte maandagavond 14 december was er in eerste instantie een gevoel van opluchting, de kerken worden niet genoemd. Maar al snel kwam er een oproep van de PKN om zoveel mogelijk online de kerkdiensten te verzorgen en het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken. Wij vinden dat we als kerk gehoor moeten geven aan de oproep. Wij staan niet met de rug naar de samenleving maar proberen er midden in te staan. Als er overal beperkingen zijn lijkt het ons juist om daarin mee te gaan. Ook vinden we het een passend gebaar richting zorgmedewerkers en kwetsbare mensen om ons heen.
Daarom worden de ochtenddiensten vanaf 14 december tot en met 9 februari alleen online verzorgd. Alleen de mensen die een functie hebben zullen aanwezig zijn, net zoals in het voorjaar. De avonddiensten vervallen voorlopig met uitzondering van de dienst op Oudejaarsavond. Het jeugdwerk, clubs en catechese worden in ieder geval tot en met 9 februari uitgesteld.

Met ingang van 17 januari 2021 zal de cantorij niet meer zingen in de online-diensten. Dit naar aanleiding van het aangescherpte advies tav zingen in de eredienst van de PKN.

We hopen en bidden om betere tijden waarin weer voluit gevierd en gezongen kan worden!

De kerkenraad.

De orde van dienst van zondagmorgen 7 maart 2021 vindt u hier.
De orde van dienst bevat ook de collecte-informatie
De link naar de kerkwebradio om de dienst mee te luisteren vindt u hier.
De link naar het Youtube-kanaal van Lux Mundi om de dienst te bekijken vindt u hier.

lees meer »
 
#kerstinvijfheerenlanden #kerststalinvijfheerenlanden

#kerstinvijfheerenlanden #kerststalinvijfheerenlanden

29 november - Waar denk jij aan bij kerstnacht? Misschien denk je wel aan ontmoetingen rond de tafel, denk je aan kerstliederen in de kerk? Of sta jij stil bij dat wonderlijke verhaal wat zich in die kerstnacht afspeelde in en rond de kerststal? Denk je aan versierde huizen en ramen, of aan kerstpost waarmee je de ander het goede wenst?

Dit jaar géén kerstnachtdienst in een volgepakt Lux Mundi. Maar wat dan wel? Vanaf eerste Advent zal Kerst steeds meer zichtbaar worden op het dorp, online en in de regio. Engelen wijzen ons de weg door achter ramen te verschijnen, door post te versturen, misschien staat er wel een engel bij u/ jou op de stoep!

Samen onderweg naar Kerst. Doet u, doe jij mee? Via onder andere de Brief op Zondag, de website en social media zullen we iedereen uitnodigen om mee te doen. Samen bouwen we een kerststal en gaan we op engelentocht. Samen inspireren we elkaar met post en ontmoeting. Samen maken we het verhaal van Kerst zichtbaar op de dorpen en in onze huizen. Misschien klinkt het nog wat cryptisch, maar hou vooral de communicatiekanalen in de gaten!


6 december – Heb jij/ heeft u hem al zien stralen, de Adventsster in de toren van de kerk? Onder die Adventsster tref je een stal, neem gerust een kijkje. Er is elke week iets meer te beleven en te luisteren! Hoe is het met (jo)uw kerststal thuis? Wordt het daar al iets drukker? Laat het ons weten op Facebook en Instagram! #kerststalinvijfheerenlanden 

Samen onderweg naar kerst! Doet u, doe jij mee? Vanaf zaterdag 5 december kun je terecht bij De Spar voor een poster van een engel of een engel om te knutselen. Zet de engel in je raam, hang de poster zichtbaar op. Tussen 12 en 27 december zijn kinderen dan in de gelegenheid om hun eigen Engelentocht in Lexmond of Hei- en Boeicop te lopen. Heb je thuis al een (andere) engel? Maak ook deze zichtbaar in je raam! De poster is overigens ook hier (zwart-wit) en hier (kleur) te downloaden. Meer informatie over de Engelentocht volgt volgende week. #kerstinvijfheerenlanden 

Jij bent een engel! Dat is te lezen op de 1000 ansichtkaarten die vanaf 5 december gratis verkrijgbaar zijn bij de Lexmondse middenstand. Neem er gerust een paar mee en verstuur ze naar degenen die een engel voor jou zijn geweest in de afgelopen periode. 

Met kerststallen, engelen en post maken we kerst zichtbaar voor elkaar, op het dorp en online! 

13 december 
In de afgelopen week heeft u kerstengelen en engelenansichtkaarten mee kunnen nemen bij de Lexmondse middenstand. Misschien heeft u wel een engel op bezoek gehad. Of een ansichtkaarten verzonden of gekregen waarin duidelijk werd wat u voor elkaar betekent. Met de allerlei soorten kerstengel(en) in uw raam maakt u een engelentocht mede mogelijk. Doet u mee? Met een eigen engel of eentje uit De Spar? Nog geen engel of kaarten in huis? Ze zijn nog beperkt beschikbaar op de eerdergenoemde plekken. 

Engelentocht! Tussen 12 en 27 december worden kinderen uit Lexmond en Hei- en Boeicop uitgenodigd een Engelentocht te lopen in Lexmond of Hei- en Boeicop. Maandag 14 december krijgen alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 van de basisscholen een ‘bingokaart’ waarmee de kinderen in de dagen erna op pad kunnen. Deze bingokaarten zijn ook hier (Lexmond) en hier (Hei- en Boeicop) te downloaden. De kinderen gaan op zoek naar de engelen die u meegenomen heeft uit De Spar óf een engel die u al in uw bezit had en ook achter het raam heeft geplaatst. Uw hulp is hierbij dus gevraagd en hard nodig.

20 decemberDeze zondag is het alweer 4e Advent en langzaam wordt kerst steeds meer zichtbaar om ons heen. Heeft u/ heb jij ze al gezien, al die engelen op het dorp? Heeft u/ heb jij al een kijkje genomen bij de kerststal bij de kerk, of bij andermans kerststal online? 

Deze laatste week voor kerst treft u nog meer 'kerst op straat'. Geef uw ogen maar eens de kost op/ rond de Dorpsstraat. Verspreid treft u vijf passages uit het kerstverhaal volgens Lucas. En bij iedere bijbeltekst een QR-code om geinspireerd te raken bij dat bijbelgedeelte. Eén van de bijdrages achter zo'n QR-code komt vanuit de Lexmondse Hervormde Gemeente. Voor de echte speurneuzen onder ons; onder iedere bijbeltekst staat een deel van een code. Wie de code kraakt, wint een prijs! We nodigen iedereen van  harte uit om op straat iets van het kerstverhaal te beleven. 

25 december - De komende dagen bent u, ben jij nog in de gelegenheid een dorpswandeling te maken langs engelen, teksten en qr-codes. Kijk je ogen uit bij de levensgrote kerststal achter glas bij Lux Mundi, ga op engelentocht met een ‘bingokaart’ in je hand of laat je via je smartphone inspireren bij de 5 bijbelgedeeltes met qr-code op het dorp. Op 29 december van 13.00 tot 15.00 uur staan we voor de kinderen t/m groep 4 van de basisschool bij ‘De Beurs’ op Dorpsstraat 69 in Lexmond. Lever je volle bingokaart in ontvang je kerstgeschenk!

3 januari - Afgelopen week werd een aantal onderdelen van #kerstinvijfheerenlanden afgerond. De engelentocht kwam tot een einde en ook de bijbelgedeeltes uit Lucas verdwenen weer van straat. Toch is het project als geheel zeker nog niet ten einde. Aan de kerststal in Lux Mundi werd een fotobooth toegevoegd. Je kunt een ander of jezelf fotograferen als engel, omdat hij of zij voor jou een engel is. De kerststal is overigens nog niet compleet! Benieuwd naar wie er nog moeten verschijnen? Neem de komende week gerust nog een kijkje bij de levensgrote #kerststalinvijfheerenlanden.

6 januari - 'Driekoningen'

Een ster keek naar de aarde
en zei: weet je wat ik zie?
ik zie beneden koningen
niet één, niet twéé, maar drié!

Ze willen vast naar het kindje
om cadeautjes te gaan geven
maar ze moeten niet verdwalen
dus ik wijs de weg wel even

Kom maar mee, drie koningen
Ik geef de richting aan
als je me volgt, zie je vanzelf
de weg die je moet gaan

Zo bracht de ster ze keurig
naar het kindje – klein en teer
en knielden de drie koningen
voor de kribbe neer

En toen de koningen allang
weer weg waren gegaan
bleef die mooie gouden ster
stralend aan de hemel staan

De drie koningen zijn inmiddels in de kerststal aangekomen en ze brachten kostbare cadeaus mee. Ze zijn nog wel even te bezichtigen: tot en met woensdag 13 januari staat de kerststal nog in/bij Lux Mundi. Natuurlijk kun je ook een nieuw verhaal luisteren. Scan de QR code voor een verhaal over de drie koningen of de drie wijzen. Maak je ook een mooie foto bij de fotobooth?

Algemeen - Op social media zullen we werken met de hashtags #kerststalinvijfheerenlanden en #kerstinvijfheerenlanden. Online is Lux Mundi te vinden op www.facebook.com/luxmundilexmond, www.instagram.com/luxmundilexmond, www.youtube.com/luxmundilexmond. Ook zonder lidmaatschap van deze platforms kunt u/ jij een kijkje nemen door op de links te klikken.

Evangelisatiecommissie
 
Lux Mundi's Financiële Pagina & App Lux Mundi's Financiële Pagina & App


Met ingang van heden biedt Lux Mundi naast de gebruikelijke middelen ook een financiele pagina en app aan om bij te dragen aan collectes en Kerkbalans en om collectebonnen aan te schaffen. Uitgebreide informatie over de financiele pagina en Appostel vindt u hier
 
Maatregelen ten tijde van COVID-19... Maatregelen ten tijde van COVID-19...Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen om het coronavirus te bestrijden is het nodig om als kerkelijke gemeenschap aanpassingen door te voeren.  Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht, maar ook wij voelen ons als geloofsgemeenschap verantwoordelijk voor het indammen van het virus.

We worden opgeroepen tot voorzichtigheid en terughoudendheid.  Voor het houden van kerkdiensten is een uitzondering gemaakt, waar we gebruik van maken. Ook voor activiteiten voor basisschoolkinderen is een uitzondering. Verder is het beleid om samenkomsten zoveel mogelijk te vermijden.  

We zijn een vrijwilligersorganisatie. Dit moet gelegenheid geven aan mensen om een eigen afweging te maken. Als mensen liever niet meewerken aan een activiteit die wel doorgaat, dan respecteren we dat. Voor de activiteiten die vervallen wordt er gezocht naar alternatieven, het zij later in de tijd of op een andere manier.

Iedere bezoeker van (een activiteit van) Lux Mundi is klachtenvrij, past handhygiëne toe en neemt de 1,5 meter-maatregel in acht. 
lees meer »
 
Zondagavondprogramma 2021 Zondagavondprogramma 2021

Het Zondagavondprogramma van Lux Mundi krijgt inmiddels een zekere bekendheid. Een zekere waardering ook, zowel in Lexmond als in de regio. Ook in het voorjaar van 2021 is er weer een gevarieerd programma van vieringen, Met opnieuw een mix van vaste onderdelen en nieuwe elementen. We zien weer uit naar de ‘vaste‘ onderdelen IDAHOT-wake en het Avondgebed. Ook de leerdiensten zijn er weer. Met daarnaast dit voorjaar een bijzonder concert bij 76 jaar Vrijheid. En wat te denken van het huiskamerconcert met Theo van Tellingen?


In verband met de uitbraak van het Corona virus zijn alle vieringen, diensten en bijeenkomsten uit het zondagavondprogramma in Lux Mundi onder voorbehoud. Indien noodzakelijk wordt op een andere manier vorm gegeven aan het thema van die week. Uiteraard respecteert Lux Mundi de maatregelen van overheidswege. Voor actuele informatie betreffende bijeenkomsten, vieringen en diensten verwijzen wij u naar Facebook of Instagram.
lees meer »
 
Een zorgzame kerk Een zorgzame kerk

Applaus voor de zorg... welgemeende waardering kregen mensen die in zorg werkten in de weken waarin Corona voor vele zo dichtbij voelde. Hoe gaat het nu met ze? Hoe kijken zij terug en vooruit? Wat houdt hen op de been? Vanuit onze geloofsgemeenschap en daarbuiten vertelden vier mensen op 13 september iets over hun beleving. We hoorden over hun motivatie voor het werk, hun uithoudingsvermogen, hun plezier en hun 'zorgen'.

In het christendom is de 'dienst der barmhartigheid' altijd belangrijk geweest. Geloof beleef je niet alleen in woorden, maar ook in daden. Voor zorgmedewerkers is dit misschien dubbel waar: zij steken het liefst de handen uit de mouwen. Daarom is het extra bijzonder dat we vier mensen bereid gevonden hebben hun verhaal met ons te delen en in gesprek te gaan. Carla Aantjes, Thirza van de Kraats, Tom van der Meij en Saskia Houtman deelden in de avonddienst hun ervaringen. Daarom heen horen we muziek op de vleugel van Carmen Eveleens en een korte meditatie.

De dienst waarin Ciska Stark voorgaat en Ruth van Leer de introducties verzorgd is voorbereid met leden van de Commissie Bijzondere Avonddiensten en de gespreksleiding is in handen van Erwin Verboom. Via deze link is de dienst terug te kijken. (de dienst begint op 6.40).

 
Vrijheid, Herdenken, Bevrijding

Vrijheid, Herdenken, Bevrijding


Net als alle andere samenkomsten en evenementen zijn ook herdenkingen en festiviteiten rondom '75 jaar Bevrijding' dit jaar opgeschort. Dat vinden we jammer, omdat we in respect de slachtoffers van de oorlog gedenken en onze vrijheid in dankbaarheid koesteren.

Enkele leden vanuit Lux Mundi hebben initiatief genomen om een online programma te maken voor deze dagen. Telkens zijn daarin korte interviews, muziek en een meditatie opgenomen. We hopen dat jong en oud zich hierin zullen herkennen en dat we vanuit onze eigen identiteit als kerken een bijdrage kunnen leveren aan bezinning op deze thema’s.

75 jaar geleden is de bevrijding vanuit de Lexmondse kerken in gezamenlijkheid gevierd, gelukkig kan dat ook vandaag. We vonden ds. Vroegindeweij van de Hervormde Gemeente direct bereid om bij te dragen.

Medewerking wordt verleend door kunstenaar Frits Cieraad, historicus Walter van Zijderveld, zorgmanager Yoran Aantjes, 'meester' Mesker, jeugdclubs en diverse jongeren van Lux Mundi met muziek en zang en organist Roel de With. Niet iedereen is hier genoemd, maar dat merkt u verder vanzelf!

De video-opnames van een klein half uur zijn op 3, 4 en op 5 mei te vinden op het Youtube kanaal Lux Mundi Lexmond.
3 mei - Vrijheid
4 mei - Gedenken
5 mei - Bevrijding

We hopen zo iets te delen van onze verbondenheid in gedenken en vieren, voor allen in onze dorpen. Vergeet daarom niet de link naar de vieringen door te geven aan onze dorpsgenoten. To slot; allen die meegewerkt hebben aan dit programma: heel hartelijk dank!

 
Kruisverhalen Kruisverhalen
Stille Week 2020

Een week waarin we toeleefden naar Pasen. Intens stilstaan bij het lijden van Jezus, en het lijden in deze wereld. We leefden toe naar het feest van de opstanding, maar niet zonder stil te staan aan de voet van het kruis. Jezus stierf aan een kruis, maar overwon de dood. In het christendom symboliseert het kruis die overwinning van Jezus over de dood. 

In ons dagelijks leven treffen we op verschillende plekken en momenten een kruisbeeld; aan de muur, om de hals, in de auto, gekocht, gekregen, verbonden aan een verhaal, een betekenis of herinnering. Wij willen graag deze verhalen met elkaar delen, ter onderlinge bemoediging. Een galerij die de betekenis van Pasen, verhalen van lijden en hoop – zeker in deze tijd van afstand – dichter bij elkaar te brengt.

Commissie Stille Week

The Passion door Lux Mundi

De protestantse geloofsgemeenschap Lux Mundi organiseerde dit jaar een online viering van The Passion. Door de maatregelen om de Corona-epidemie onder controle te krijgen werd de landelijke editie van het evenement geannuleerd. Rob van der Wal en Ds. Ciska Stark namen het initiatief om dat gat op te vullen met een Lexmondse Passion. De kruiswoorden van Jezus zijn daarin leidraad voor het stilstaan bij thema’s van lijden en het toevertrouwen van ons leven in de handen van de Eeuwige.

In de online viering klinken korte meditaties, zijn foto's uit de omgeving van Lexmond en Hei- en Boeicop te zien en klinkt populaire muziek. Deels live opgenomen en uitgevoerd door Lisa de Bruijn, Marie-Mae van Zuilen, Carmen Eveleens en Annet Rijneveld,  jongeren uit de geloofsgemeenschap. De lezingen worden verzorgd door Hiddo en Marleen Reinstra. Jorrit van Driel is verantwoordelijk voor de techniek. De viering kwam Goede Vrijdag 's morgens om 9.30 uur beschikbaar via deze link beschikbaar.

Passion Project Team
lees meer »
 
Zorgen voor onze naaste in tijden van Corona…

Zorgen voor onze naaste in tijden van Corona…
Namens de de Hervormde Gemeente Lexmond en Protestantse Gemeente Lux Mundi: #NietAlleen & #Belmaatje

Als we zeggen dat het moeilijke tijden zijn dan is dat niets teveel gezegd. Het Coronavirus woedt overal en we weten niet wat ons nog te wachten staat. Op een ieder van ons komt veel af. Voor ouderen en alleenstaanden valt er veel contact weg. Voor gezinnen met kinderen is het juist zoeken om de hele week met elkaar alles te doen en het vol te houden. De vraag is dan ook: Wat kunnen we als gezamenlijke kerken van Lexmond betekenen voor onze naaste. We willen graag, waar nodig en waar mogelijk, praktische hulp geven.

Hoe kun je helpen?

Allereerst: alle hulp die geboden wordt moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Dat beperkt ons in de mogelijkheden. Maar je kunt wel een luisterend oor bieden aan mensen die te maken hebben met eenzaamheid.
We verzamelen alle mensen die willen helpen in een groepsmail of Whatsapp-groep. Wanneer er hulpvragen binnen komen worden deze (anoniem) door de beheerder gedeeld. Hulpbieders kunnen dan reageren op het gene wat hun past. Zo ziet iedereen gelijk dat de hulpvraag opgepakt is. De beheerder zal dan contact met je opnemen voor de praktische uitvoering. Dus geef je op, laat dit breed gedragen worden, want zonder jullie hulp lukt dit niet. Meld je svp via mail bij belmaatjelexmond@gmail.com en geef aan welke hulp je kunt bieden.

Hoe kunt u hulp vragen?

Wilt u graag met iemand spreken?
Bijvoorbeeld omdat u eenzaam bent. Dan kunt via een mail naar belmaatjelexmond@gmail.com contact zoeken. We bellen u dan spoedig terug. Als u geen internet heeft dan kunt u tussen 18.30 en 19 uur bellen met 0347-751933

Wilt u praktische hulp?
Als u hulp in praktische zin nodig hebt kunt u dat kenbaar maken via de website: www.nietalleen.nl. De diaconieën zullen hulpvragen via nietalleen.nl verdelen. We moeten wel eerlijk zeggen dat alle hulp die geboden wordt moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Dat maakt de mogelijkheden steeds beperkter.

Tot slot

Het kan overigens best zo zijn dat u hulp wil vragen, maar tegelijkertijd ook wat wil bieden. We noemen maar wat: ouderen kunnen ook elkaar willen bellen, maar ze weten niet wie er behoefte aan heeft. 

We weten dat veel mensen ‘individueel’ omkijken naar buren, bekenden en familie. Dat moet vooral zo blijven. Maar het kan ook voorkomen dat die hulp er even niet is. Daarom is er dit initiatief om elkaar tot hand en voet te zijn.

We vragen ook dat u oren en ogen goed de kost geeft als het gaat om kwetsbaren en ouderen in ons dorp. Denk aan hen door middel van een kaartje en/of aandacht. Hebben ze hulp nodig en kun je hen zelf niet helpen? Deel dit dan via de mail of appgroep.
 
Beleidsplan - Over grondtonen en vruchten

Beleidsplan - Over grondtonen en vruchten
Beleidsplan 2017 - 2022
 
Eind 2015 heeft de kerkenraad een aantal gemeenteleden gevraagd om een nieuw beleidsplan op te stellen voor Lux Mundi.
 
Naast het goede gebruik om dat eens in de vier jaar te doen was er dit keer een extra reden. De landelijke Protestantse Kerk heeft twee jaar geleden het initiatief genomen dit keer weer eens echt terug te keren naar de bronnen van ons geloof en van het bestaan van de kerk. ‘Back to the basics’ was het motto. Daarom heeft onze beleidscommissie in de maanden voor de zomer een aantal keren mooie en intensieve gesprekken gevoerd over wat ons ten diepste raakt. Over de grondtonen van ons geloof en over wat ons als geloofsgemeenschap aan elkaar verbindt. Ook over de open verbinding tussen de wereld om ons heen en onze gemeente als geloofs- en sociale gemeenschap maar ook over veelkleurigheid, onderlinge zorg en inwijding in het geloofsmysterie.
 
Onze toenmalige predikant ds. Willem Roskam heeft in korte, toegankelijke teksten onze gesprekken op een mooie wijze samengevat. Het eindresultaat bestaat uit vijf delen. Het eerste gaat over de grondtonen van het geloof. Daarna volgen vier delen over pastoraat en onderlinge zorg, over diaconale en missionaire kerk-zijn, over liturgie en eredienst en over diversiteit in de gemeente.
 
Tijdens haar bezinningsdag begin oktober 2016 heeft de kerkenraad het beleidsdocument besproken en daarna door de gemeente tijdens vier bijeenkomsten in het najaar. Dat heeft geresulteerd in de definitieve versie van het beleidsdocument.
Het eindresultaat is medio april 2017 aan de gemeente gepresenteerd, tijdens en na afloop van een bijzondere dienst op zondag. Het beleidsdocument is te lezen en is hier beschikbaar. 

Heeft u het document gelezen en wilt u een reactie hierop geven, stuur dan een berichtje naar de kerkenraad: scriba@lux-mundi.nl

De Kerkenraad
 
SchuldHulpMaatje in Lexmond

SchuldHulpMaatje in Lexmond
Vrijwilligers op de bres voor mensen met schulden
 
SchuldHulpMaatje is geboren uit nood. Een aantal jaar geleden ging het project van start op initiatief van de gezamenlijke kerken in Nederland. Het is hun antwoord op de toenemende schuldenproblematiek, waarmee zij worden geconfronteerd. Een eenmalige gift is niet de oplossing voor structurele financiële problemen. Ondersteuning van een goed opgeleid maatje is dat wel. Bovendien heeft een maatje ook tijd om naar iemands persoonlijke verhaal te luisteren. Een geweldige opluchting wanneer je tot over de oren in de problemen zit. Want schulden staan zelden op zichzelf en geven bovendien een enorme stress.

Een SchuldHulpMaatje nodig? Klik hier.
Een SchuldHulpMaatje worden? Klik hier.
Meer weten over SchuldHulpMaatje in Lexmond? Klik hier.
lees meer »
 
Nieuwsgierig naar het ontstaan van Protestantse Gemeente Lexmond? Nieuwsgierig naar het ontstaan van Protestantse Gemeente Lexmond?
Links in het uitklapmenu tref je het hoofdstuk 'Historie' aan. Klik hiernaast of hier om meer informatie te krijgen over het ontstaan van Protestantse Gemeente Lexmond. Recent is de informatie uitgebreid en up to date gemaakt.
 
Kletsklapper met LEV Kletsklapper met LEV
Sinds september 2014 is De Kletsklapper en sinds maart 2019 LEV in omloop in Lexmond én ver daarbuiten! Heb je interesse?      
Of kijk op http://www.facebook.com/kletsklapper of op https://www.metlev.eu/ .
 
 

Ds. A. Knol, Best
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10:00
meer details

Ds. M. Bassa, Voorst (Bidstond)
datum en tijdstip 10-03-2021 om 19:30
meer details

Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem
datum en tijdstip 14-03-2021 om 10:00
meer details

Dichter bij het lied, Ds. D. J. Versloot, Woerden
datum en tijdstip 14-03-2021 om 18:30
meer details

 
Opmerkingen over deze website?
webmasterluxmundi@gmail.com
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.